Dobro kadrovanje je ključnega pomena za razvoj podjetja

Tako zaposlovanje kot odpuščanje sta eni od poglavitnih nalog vsakega podjetnika, kadrovski procesi pa niso enostavni, saj je potrebno dobro poznavanje zakonodaje. Še posebej je to pomembno pri odpuščanju, saj lahko zaradi posledic nepravilnega odpuščanja pride do tožbe delodajalca ter kot posledica nepravilnosti v postopkih  odpuščanja tudi do razveljavitve odpovedi in visokih denarnih kazni oziroma odškodnin, katere lahko v skrajnem primeru pripeljejo tudi do ogroženega obstoja celotnega podjetja.

Ali je smiselno preveriti kandidata pred zaposlitvijo?

Podjetniki delajo v osnovi zelo veliko napako, saj se bolj kot načinom kvalitetnega kadrovanja posvečajo velikokrat posledici nekvalitetnega kadrovanja – odpuščanju, saj je le s tem povezano delovno sodišče ter visoke odškodnine. Tako v povprečju za enega odpuščenega delavca porabi podjetje med 50 in 70 delovnih ur svojih zaposlenih, seveda, če vse poteka po predvidenem planu. Tukaj so vključene ure neposredno nadrejenega, kadrovske službe, pravne pisarne. Vendar to ni edini strošek, saj mora odpuščenega ponovno nadomestiti drug delavec, katerega je potrebno v delo seveda kvalitetno uvesti, kar je ponovno dodaten strošek, če gre za specifična delovna mesta, kjer so potrebna razna dodatna izobraževanja, draga osebna oprema itd. pa lahko takšni stroški nenormalno narastejo. Ravno tako pa odpuščanja, čeprav upravičena, dajo podjetju nek madež, navsezadnje se moramo zavedati, da so ljudje po navadi vedno na strani šibkejšega, in to je v primeru odpuščanja vedno delavec in nikoli delodajalec, tudi delovna zakonodaja je vedno nekoliko bolj naklonjena delavcu kot šibkejši stranki v delovnem razmerju.

Varno zaposlovanje je postalo v zadnjih letih v tujini že nekaj popolnoma vsakdanjega, napredna podjetja so kljub hitremu tehnološkemu razvoju ugotovila, da so človeški viri še vedno najpomembnejši segment vsakega naprednega podjetja. Strategija varnega zaposlovanja, kot ga pozna večina svetovnih multinacionalk, temelji na internem pravilniku zaposlenih oziroma na podpisanem soglasju za pred zaposlitveno preverjanje iz strani kandidata za zaposlitev. Odvisno od smernic posameznega podjetja, se interni pravilniki navezujejo na posamezna področja od pravnomočnih obsodb, pravil komuniciranja, pravil obnašanja v javnosti,… Za pred zaposlitveno preverjanje se priporoča, da podjetja uporabijo zasebne detektive, saj smo varnostno preverjeni in zaupanja vredni, hkrati pa smo tudi zakonsko vezani na spoštovanje načela zasebnosti in varovanja osebnih podatkov.

Detektiv za podjetja

Vključno s pred zaposlitvenim preverjanjem vam lahko ob sodelovanju priznanih pravnih strokovnjakov skladno z vašimi potrebami pripravimo tako interni pravilnik za vaše zaposlene kot soglasje za pred zaposlitveno preverjanje za kandidate za zaposlitev.

Ne dovolite si, da vam neinvestiranje v kadrovanje prinese nemir v delovno okolje, visoke stroške in padec vašega poslovnega ugleda.

Avtor: Marko Bauman