Storitve

Zloraba bolniškega staleža

Bolniška odsotnost je eno od področij, ki jih zaposleni najpogosteje izkoriščajo na račun delodajalca – podjetja pa so lahko oškodovana tudi za več tisoč evrov mesečno.

Najpogostejše kršitve, ki jih ugotovimo, so:

Kako vam lahko pomagamo?

1. Za vas izvedemo nadzor bolniškega dopusta, ki traja dlje in zajema nadzor delavca v daljšem časovnem obdobju.

Tako ugotovimo, kaj oseba na bolniški odsotnosti dejansko počne. V primeru kršitev lahko delodajalec zakonito ukrepa, saj z naše strani pridobi uradno, pravnomočno poročilo in dokazno gradivo.

2. Izvedemo kontrolo bolniškega dopusta, ali se le ta opravlja izključno na naslovu prebivališča zaposlenega.

Zaposlenega s kontrolo seznanimo in preverimo, ali upošteva bolniški red. Na tak način se neupravičeno podaljševanje bolniških staležev zmanjša, hkrati pa konstantno opravljanje kontrol bolniških dopustov pripomore k zmanjšanju le-teh.

»Ustrezen in predvsem konstanten nadzor bolniških staležev je eden najbolj efektivnih načinov zmanjševanja neupravičenih stroškov delodajalca.«

Ste v dvomih, ali vaši zaposleni dejansko na odrejenem bolniškem staležu?

Ne odlašajte – pišite nam in se prepričajte!

Nadzor potnih stroškov

Povračilo potnih stroškov je zelo pogost način, kako si zaposleni z lažnim prikazovanjem stroškov prevoza na delo zvišajo plačo.

Kako vam lahko pomagamo?

S pooblastili in zakonskimi možnostmi, ki so nam na razpolago, za vas:

1. Zberemo podatke na terenu in iz javno dostopnih virov

2. Pridobimo podatke iz evidenc

3. Pridobimo dokazno gradivo, na podlagi katerega lahko ustrezno odreagirate - tudi z disciplinskimi ali pravnimi postopki zoper delavca.

»Nikar ne dovolite, da bi bilo vaše podjetje oškodovano na račun lažnega prikazovanja potnih stroškov«

Ste v dvomih, ali vaši zaposleni prikazujejo dejansko stanje prevoza na delo?

Ne odlašajte – pišite nam in se prepričajte!

Odkrivanje poslovnih goljufij

Poslovne goljufije so pogostejše, kot si lahko mislimo. Mnoge lahko nastajajo že ob sklenitvi poslovnega partnerstva ali kasneje, ko poslovno sodelovanje že poteka.

Kako vam lahko pomagamo?

Hitro in diskretno za vas:

1. Preverimo možnosti o potencialni povzročitvi premoženjske in nepremoženjske škode

2. Pridobimo informacije o uspešnosti in poslovnosti poslovnih subjektov

3. Zberemo dokazno gradivo in dejstva, potrebna za zavarovanje ali dokazovanje pravic in upravičenj stranke pred sodišči, drugimi pravosodnimi organi in drugimi organi oziroma organizacijami, ki v postopkih odločajo o teh pravicah

4. Raziščemo spoštovanje konkurenčne prepovedi in konkurenčne klavzule

»Ne dovolite, da vam poslovni goljufi odtujijo premoženje. Odreagirajte že ob prvem sumu na nedoslednosti in nespoštovanje dogovorov.«

Ste v dvomih o novem poslovnem partnerju ali o dogajanju v poslovnem razmerju, ki že poteka?

Ne odlašajte – pišite nam in se prepričajte!

Poizvedbe za fizične osebe

Detektivi lahko s svojimi pooblastili in pristojnostmi poskrbimo tudi za verodostojna poizvedovanja na mnogih drugih področjih v življenju.

Kako vam lahko pomagamo?

Kadar ste v dvomih, nas lahko angažirate za:

1. Vročanje pisemskih in drugih pošiljk naslovnikom

2. Svetovanje na področju preprečevanja kaznivih ravnanj.

3. Za načrtovanje in izvedbo zaščite poslovnih skrivnosti, informacijskih sistemov, ekonomskih in osebnih podatkov in informacij.

4. Preverjanje zvestobe partnerja

5. Poizvedovanje o ravnanju mladostnikov oz. vaših otrok

6. Zbiranje informacij o pogrešanih ali skritih osebah

»S terenskim delom ter pridobivanjem informacij iz drugih virov za vas izvedemo vsa poizvedovanja, ki jih potrebujete, da pomirijo vaše dvome ali potrdijo vaša predvidevanja!«

Ali se v vašem življenju pojavlja okoliščina, ki krati vaš spanec?

Ne odlašajte – pišite nam in se prepričajte!

Ne odlašajte – pišite nam in se prepričajte!