100 milijonski stroški delodajalcev kot posledica bolniškega absentizma

Ste vedeli, da se je v obdobju med 2010 – 2018 število primerov bolniške odsotnosti povečalo skoraj za 30 %? Če je bilo v letu 2010 iz strani zdravnikov izdanih blizu 215.000 bolniških odločb, je bilo le-teh v letu 2018 skorajda 300.000!

Vrtoglave številke pomenijo, da je v Sloveniji tako na leto izgubljenih več kot 10 milijonov delovnih dni, oziroma je na dnevni bazi v bolniškem staležu skorajda 40.000 zaposlenih – te vrednosti pa nas postavljajo v sam vrh Evrope po bolniškem absentizmu.

Seveda moramo ločiti upravičen bolniški absentizem od zlorab bolniškega staleža, kjer zaposleni v času bolniškega staleža velikokrat delajo »na črno« ali preprosto zlorabljajo od zdravnika predpisani bolniški red. Kljub temu, da uradnega podatka, kakšen delež celotnega bolniškega absentizma predstavljajo zlorabe staleža, nimamo, pa obstajajo indici, ki kažejo na to, da je odstotek bistveno višji, kot bi si želeli priznati in je daleč od zanemarljivega.

Ker se v preteklosti veliko podjetij ni posebej ukvarjalo z zlorabami bolniških staležev, sta se v delovnih okoljih razvila dva scenarija:

  1. Posamezni primeri zlorab so iz enkratne bolniške odsotnosti prerasli do sistemskih zlorab bolniških staležev – takšne zlorabe so zaposlenim postale popolnoma normalne, za delodajalca pa so pričele predstavljati enormne stroške.
  2. Posamezni primeri zlorab so pričeli pojavljati v posameznih primerih, vendar ponavljajoče in konstantno – ker delodajalec nanje ni odreagiral, kljub temu, da gre za t.i. »ponavljalce«, ki so znani celotnemu kolektivu, je to pripeljalo do nezadovoljstva znotraj delovnega okolja, posledično manjše storilnosti zaposlenih, kar pa je seveda ponovno pripeljalo do dodatnih stroškov za delodajalca.

V obeh primerih je najefektivnejša rešitev nadzor oz. kontrola bolniških staležev.

Ves balast o izboljšanju pogojev za delavce in s tem posledično zmanjšanje zlorab, je račun brez krčmarja – kombinacija nadzora ter dolgoročno izboljšanje pogojev sta namreč tista, ki lahko na dolgi rok sistemsko uredita to področje.

Detektiv za nadzor in kontrolo bolniškega staleža

Ob tem je seveda potrebno poudariti, da imamo ljudje različne karakterje, različne cilje in da hkrati obstajajo tudi panoge, kjer je izboljšava delovnih pogojev težko izvedljiva, zato je veliko bolje, da zaščitimo dobre delavce pred njihovimi sodelavci, ki izkoriščajo bolniške staleže in s tem še dodatno obremenjujejo že tako ali tako tiste, ki najbolj pridno delajo.

In kaj najbolj moti zaposlene, ki s svojim odnosom do dela ter do delodajalca skrbijo za nemotene poteke delovnih procesov? Neodzivnost delodajalca do ravnanja zaposlenih, ki zlorabljajo bolniški stalež!

Morda ste tudi v vašem podjetju ugotovili, da se bolniška odsotnost pri nekaterih zaposlenih nenehno ponavlja v določenih intervalih ali redno v posebnih terminih? Potem je čas, da se odločite za kontrolo ali nadzor bolniškega staleža – s pomočjo strokovno podkovane osebe, detektiva!  

Avtor: Marko Bauman